BoomSprādziens

Posted on: June 4th, 2012 by admin No Comments

 “Critical mass” 2011, bronze, D 10 cm + screwed stainless steel foot.
A relief of a symbolic family tree on the avers, but on the revers – scheme of a nuclear explosion. I’ve used spheric shapes in modeling, because sphere has the smallest critical mass in nuclear physics, which makes it the most effective shape of material to start the explosion.

   “Kritiskā masa” 2011.g., bronza, D10cm + pieskrūvējama nerūsējošā tērauda kājiņa.
Medaļas aversā cilnī veidots simbolisks ciltskoks, bet reversā – kodolsprādziena shēma, kas veidota izmantojot modernās tehnoloģijas. Modelējumā izmantotas sfēriskas formas, jo kodolfizikā lodei ir vismazākā kritiskā masa, kā dēļ tā ir visefektīvākā vielas forma, lai sāktos kodolsprādziens.

Comments are closed.